Exekuce v ČR v 1. pol. 2022: Počet lidí s exekucemi poklesl, průměrný dluh se zvýšil

Podle nejnovějších dat zveřejněných Exekutorskou komorou České republiky se za první pololetí 2022 počet lidí s exekucemi oproti konci loňského roku snížil o téměř 14 800. Zároveň ale došlo ke zvýšení průměrné částky, která je po dlužnících vymáhána, a to o 5 600 Kč. Ke konci června je tak evidováno 683 200 dlužníků s průměrným […]

Exekuce v ČR v 1. pol. 2022: Počet lidí s exekucemi poklesl, průměrný dluh se zvýšil Read More »

Milostivé léto 2022: co byste měli vědět

Už loni pomohlo Milostivé léto řadě dlužníkům zbavit se výhodně některých exekucí. Letos se tato oddlužovací akce, kdy stačí zaplatit původní dlužnou částku plus poplatek exekutorovi, zatímco veškeré úroky, sankce a další náklady jsou odpuštěny, bude opakovat, a to od 1. září do 30. listopadu. Na jaké dluhy se vztahuje a co musí dlužník udělat,

Milostivé léto 2022: co byste měli vědět Read More »

Nezabavitelná částka 2022

Jedním z nejčastějších způsobů exekuce je exekuce na plat. Je-li dlužníkovi nařízena, je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to až do té doby, než je exekuce včetně příslušenství zaplacena. Určitá část mzdy však musí být dlužníkovi vyplacena vždy, neboť slouží k pokrytí základních životních potřeb, nákladů na bydlení apod. Tato část je

Nezabavitelná částka 2022 Read More »

Vyzkoušejte nejrychlejší a nejlehčí způsob ověření exekuce

Získat přehled o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je velmi snadné a výsledek můžete znát za pár minut.  Pro ověření exekuce, tedy zda jsou na vaše či jiné jméno/firmu vedena nějaká exekuční řízení, totiž není nutná osobní návštěva úřadu nebo zasílání papírových formulářů či dokumentů poštou. Celý proces výrazně zjednodušil online přístup do

Vyzkoušejte nejrychlejší a nejlehčí způsob ověření exekuce Read More »

Seznam lidí v exekuci

Lustrace exekucí – jak na anonymní kontrolu kohokoliv

Pojem lustrace exekucí označuje kontrolu ve veřejně dostupném registru exekucí, tj. prověření osoby nebo firmy, zda nemá nějaké exekuce. Nahlédnout do této evidence dlužníků může kdokoli, kdykoli a díky online verzi i odkudkoli. Zmíněný registr exekucí, v němž lze lustraci provést, je dostupný na Exekuceinfo.cz, kde lze prověřit nejen vlastní osobu, ale zcela anonymně a

Lustrace exekucí – jak na anonymní kontrolu kohokoliv Read More »

Náklady exekuce podle exekučního řádu

Exekuce neboli vymáhání již vykonatelného rozsudku soudu je, podobně jako jiné právnické činnosti, vykonávána úplatně. Exekutorské úřady, které se výkonem exekucí zabývají, jsou soukromoprávní jednotky, kterým ale byla svěřena státem tato speciální pravomoc. V zásadě tak nejsou financovány z veřejných rozpočtů a musí se “uživit samostatně”. V článku si ukážeme, kde jsou náklady exekuce upraveny, kdo

Náklady exekuce podle exekučního řádu Read More »

Přehledný návod, jak zjistit dluhy

Do problémů s placením svých závazků se kvůli rostoucím životním nákladům dostává čím dál tím více lidí. Vedle toho přibývá i případů, kdy se lidé stávají dlužníky nevědomky. Například v mládí neuhradí pokutu v MHD, opomenou včas nahlásit ztrátu dokladů (a mezitím dojde ke zneužití osobních údajů) nebo zapomenou zaplatit fakturu za odebíranou službu. Velmi

Přehledný návod, jak zjistit dluhy Read More »

Srážky ze mzdy (souběh více exekucí)

Podle statistik existuje velká část dlužníků v České republice, vůči kterým současně běží více než jedno exekuční řízení. Podívejme se blíže na problematiku srážek ze mzdy právě v takovém případě. Jak se bude postupovat a které pohledávky mají přednost? Srážky ze mzdy upravuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen “OSŘ”) v § 276

Srážky ze mzdy (souběh více exekucí) Read More »

Vyhledávání exekucí je možné i anonymně a pro libovolnou osobu. Jak na to?

V důsledku rostoucích cen potravin, paliva, nájmů a dalších životních nákladů se v Česku s dluhy potýká čím dál více lidí. Jejich řešení výrazně komplikuje situace, kdy dlužník ztratí přehled o všech svých závazcích, což mnohdy vede k dalšímu prohlubování zadlužení. Zároveň pokud je úhrada dlužné částky v prodlení delší dobu, může se dostat až

Vyhledávání exekucí je možné i anonymně a pro libovolnou osobu. Jak na to? Read More »

Exekuce v ČR: vývoj v 1. čtvrtletí 2022

V tomto článku přinášíme aktuální informace, jak se vyvíjely exekuce během prvních měsíců letošního roku na základě dat dostupných k dubnu 2022. Z jakého důvodu byl nárůst exekucí vyšší než v předchozím období? Výrazný nárůst nově zahájených exekucí. Nejhůře je na tom Středočeský kraj. Od ledna do března (včetně) roku 2022 zahájili v České republice

Exekuce v ČR: vývoj v 1. čtvrtletí 2022 Read More »