Milostivé léto 2022: co byste měli vědět

Už loni pomohlo Milostivé léto řadě dlužníkům zbavit se výhodně některých exekucí. Letos se tato oddlužovací akce, kdy stačí zaplatit původní dlužnou částku plus poplatek exekutorovi, zatímco veškeré úroky, sankce a další náklady jsou odpuštěny, bude opakovat, a to od 1. září do 30. listopadu. Na jaké dluhy se vztahuje a co musí dlužník udělat, aby se mohl zapojit? 

Milostivé léto 2022: na které dluhy se vztahuje?

Stejně jako loni se oddlužovací akce vztahuje pouze na dluhy u veřejnoprávních institucí. Příkladem může být ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, zdravotní pojišťovny, dopravní podnik apod. Dobrovolně se mohou zapojit i soukromé instituce (typicky banky), nicméně s výjimkou Moneta Money Bank, která pro své klienty již připravila “vlastní” Milostivé léto od června do srpna, zatím k dalším avízům nedošlo. Dlužník zároveň nesmí být v insolvenci, Milostivé léto taktéž pokrývá pouze ty exekuce, které vznikly před 28. říjnem 2021 (zahájení předchozího kola Milostivého léta). Stejně jako loni je vyžadován i proaktivní přístup dlužníka, tzn. Milostivé léto se na dluhy, které do něj spadají, neaplikuje automaticky. Nezbytným krokem je kontaktování exekutora.

Milostivé léto a změny pro rok 2022

Jednou z podmínek využítí akce je úhrada poplatku exekutorovi, tzv. paušální náhrady nákladů exekuce. Z předchozích 750 Kč (907,50 Kč s DPH) se částka nyní navyšuje na 1500 Kč, resp. 1815 Kč, je-li exekutor plátcem daně. Podle exekutorů totiž byla předchozí částka zcela nedostačující a nepokrývala náklady, které ukončení exekucí s sebou nese. Nicméně v porovnání s úroky a sankcemi, které mohou dosahovat desítek tisíc, je tento “náklad” pro dlužníka zcela minimální. 

Jak již bylo zmíněno, dlužník musí sám oslovit exekutora a písemně oznámit, že má zájem o využití Milostivého léta. Současně s tím může požádat i o sdělení zbývající dlužné částky – a co je nové – soudní exekutor má 15 dní na zaslání odpovědi. Pokud je tato žádost zaslána do 15. listopadu a exekutor včas nereaguje, lhůta k úhradě dlužné částky se pro dlužníka prodlužuje o tolik dnů, o kolik exekutor překročil tuto lhůtu pro odpověď. 

Chcete využít Milostivé léto? Základem je vědět, kde všude dlužíte

Je poměrně časté, že s přibývajícím počtem exekucí dlužník ztrácí přehled o všech svých závazcích. V souvislosti s Milostivým létem to ale znamená riziko, že dlužník promarní příležitost zbavit se nějakého závazku, který podmínky Milostivého léta splňoval, nicméně dlužník si jeho existence nebyl vědom. Z toho důvodu je vhodné si předem opatřit výpis z registru exekucí, který obsahuje nejen přehled všech exekučních řízení aktuálně vedených na dlužníkovo jméno, ale i kontakt na exekutora a spisovou značku exekuce, která je nezbytnou součástí veškeré dokumentace s exekucí související. Výpis je přitom možné získat online, bez registrace a jakéhokoli čekání, a to ZDE

Tip: Pro více informací k výpisu (jak ho získat, co vše obsahuje, na co si dát pozor) doporučujeme přečíst si článek Výpis dlužníků.

Milostivé léto 2022 – shrnutí
  • termín: 1. září – 30. listopadu 2022
  • vztahuje se na: pouze dluhy fyzických osob vůči státu a veřejnoprávním institucím, které jsou vymáhány soudním exekutorem, dlužník nesmí být v insolvenci

Postup

  1. pořízení výpisu z registru exekucí s přehledem exekucí
  2. písemné kontaktování exekutora s žádostí o využití Milostivého léta, současně lze požádat o sdělení výše nezaplacené jistiny
  3. exekutor musí do 15 dnů odpovědět
  4. úhrada dluhu (jistiny) a poplatku exekutorovi ve výši 1 500 Kč bez DPH. Platba musí být na účtu exekutora nejpozději do 30. listopadu 2022
  5. Při splnění všech podmínek je exekuce zastavena.