Seznam lidí v exekuci

Lustrace exekucí – jak na anonymní kontrolu kohokoliv

Pojem lustrace exekucí označuje kontrolu ve veřejně dostupném registru exekucí, tj. prověření osoby nebo firmy, zda nemá nějaké exekuce. Nahlédnout do této evidence dlužníků může kdokoli, kdykoli a díky online verzi i odkudkoli. Zmíněný registr exekucí, v němž lze lustraci provést, je dostupný na Exekuceinfo.cz, kde lze prověřit nejen vlastní osobu, ale zcela anonymně a bez registrace i libovolnou firmu nebo jiného člověka.

Lustrace exekuce – snadná kontrola dluhů svých i kohokoli jiného

Lustrace exekuce je nejen snadným způsobem, jak získat přehled o vlastních nesplacených závazcích, ale v mnoha situacích je i nezbytná. Například pokud vybíráte nového nájemníka a chcete si udělat představu o jeho schopnosti platit nájem. Chráníte tak ale i vlastní majetek. Lustrace exekucí by měla předcházet též koupi dražší movité či nemovité věci, neboť případné exekuční řízení by se mohlo posléze vztahovat i na předmět koupě. Doporučujeme ji i v případě, že uzavíráte nové obchodní spolupráce, jelikož je možné si tak spolehlivě a jednoduše ověřit solventnost partnera, čímž eliminujete riziko daňového ručení. A v neposlední řadě může lustrace exekuce vnést i transparentnost do rodinných či partnerských vztahů – není výjimkou, že i blízcí lidé nejsou schopni mluvit mezi sebou zcela otevřeně o svých závazcích z minulosti či finanční situaci obecně. Nejčastějším důvodem k výpisu z registru exekucí je nicméně lustrace exekucí na vlastní jméno, protože si tak lze potvrdit vlastní bezdlužnost, vyloučit nevědomé exekuce a udělat si přehled všech o aktuálních exekucích. 

Co je to nevědomá exekuce

V některých případech dlužník netuší, že se s nějakými dluhy vedenými na své jméno potýká a je evidován v registru exekucí. Skryté závazky totiž mohou vzniknout velmi snadno –  například po opomenutí zaplatit pokutu v MHD, po pozdním nahlášení odcizených dokladů nebo kvůli partnerovi, jenž si sjednal úvěr, který nebyl schopen splácet a závazek automaticky přešel na společné jmění manželů. Ve všech těchto situacích pravděpodobně vznikne dluh po splatnosti, který může být posléze vymáhán až exekutorem. Proto doporučujeme udělat si výpis i na vlastní osobu (jméno), který vyloučí nebo naopak může odhalit nějaké nevědomé exekuce.

Pro lustraci exekuce stačí znát základní údaje o prověřovaném subjektu

Jak bylo výše řečeno, prolustrovat můžete kohokoli, aniž byste museli dokládat jakékoliv doklady jako ověřený podpis, plnou moc kontrolovaného nebo údaje o sobě. Registr exekucí nevyžaduje posílat žádné formuláře poštou, stačí vyplnit online tento formulář. Připravte si k tomu pouze základní údaje o kontrolovaném subjektu. U fyzické osoby musíte uvést jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo (což ale není veřejně dohledatelný údaj). U firmy je vyžadováno IČO. Pokud nějaký z těchto údajů neznáte, lze si ho dohledat ve veřejně dostupných databázích, v živnostenském či obchodním rejstříku. IČO je zpravidla uvedeno i na webových stránkách  podnikatele či firmy.  Výpis s přehledem exekucí (má-li kontrolovaný nějaké) je ihned k zobrazení. Uživatel v elektronickém formuláři vyplní také svůj e-mail, na který mu bude výsledek zaslán v podobě odkazu.

Lustrace exekuce: počet exekucí, dlužná částka i kontakt na exekutora

Ve výsledku, jenž se v podobě výpisu ihned uživateli zobrazí, je prvořadá informace, zda má daná osoba nebo firma nějaké exekuce. Pokud ano, lustrace exekuce odhalí i jejich počet. Mezi další uvedené informace patří i datum nařízení exekucí a jejich spisovou značku, která je pro každý záznam jednoznačnou identifikací a je nezbytnou součástí i všech listin. Za poplatek je možné získat i detail exekuce Z detailu exekuce, který je zpoplatněn na základě vyhlášky (viz dále), je obvykle možné zjistit výši dlužné částky, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, příp. jiné, exekutorem zadané poznámky, které s exekucí souvisí. 

Víte, že…:
Lze se setkat s tím, že se lidé snaží dohledat exekuci podle čísla, resp. spisové značky. Proč tento způsob vyhledání není příliš vhodný, se můžete dočíst v článku Ověření exekuce.

V databázi by neměly být dohledatelné exekuce již ukončené. Exekuční řízení jsou v systému vedena jen po dobu jejich trvání, v rámci určité lhůty (zpravidla 15 dní) pak dochází k výmazu záznamu. Neděje se tak ale automaticky. Veškeré údaje do registru exekucí vkládají exekutoři a mají povinnost je i mazat, neboť za aktuálnost a správnost dat zodpovídají oni. V případě, že při lustraci objevíte jakékoliv nesrovnalosti, obraťte si ihned na příslušného exekutora, na kterého v detailu exekuce bývá zpravidla uveden kontakt. Můžete se tak vyhnout nepříjemnostem – např. zamítnutí úvěru, neboť právě nesmazaný záznam v registru exekucí může být důvodem pro jeho neschválení.

Lustrace exekuce zdarma

Byť je lustrace exekucí veřejně dostupná služba, která není nijak regulovaná co do možností kdo může kontrolovat, koho nebo kdy, není k ní bezplatný přístup. V rámci zabránění nadužívání této služby je výpis z registru na základě vyhlášky č.329/2008 Sb. vždy zpoplatněn. Důrazně proto varujeme před poskytováním informací portálům, které slibují lustrace exekucí zdarma, protože to ze zákona není možné. Společnosti nabízející tyto služby bezplatně mohou zneužít poskytnuté osobní údaje a takto získaný výpis bývá většinou i zcela bezcenný.

Lustrace exekucí je vhodnou prevencí

Pojmem lustrace exekucí není myšleno nic negativního, ačkoli to v kontextu českých, respektive československých dějin tak vnímáno být může. Zpravidla je tento výraz totiž nesprávně zaměňován s lustracemi (lustračními zákony) přijatými po sametové revoluci, podle kterých museli uchazeči o funkce ve veřejné správě, justici, armádě a dalších státních organizacích dokládat, že nebyli příslušníky nebo spolupracovníky StB, funkcionáři KSČ a dalších pro režijních institucí. V souvislosti s exekucemi je ale lustraci třeba chápat v původní obecné rovině jakožto kontrolu údajů v různých evidencích a rejstřících. Zjistit si informace o dlužnících je zcela transparentní a legální činnost ukotvená ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí. V oblasti dluhů je  lustrace exekucí nezbytnou součástí prevence před zadlužením nebo jeho prohlubováním.