Výpis exekucí

Centrální evidence exekucí – získejte výpis ihned a bez registrace

Centrální evidence exekucí je největší veřejně dostupnou databází dlužníků, jelikož v ní jsou informace o všech zahájených a aktuálně probíhajících exekucích. Soudní exekutoři mají povinnost do tohoto registru, vedeného a spravovaného Exekutorskou komorou ČR, zapisovat všechny jimi řešené exekuce, evidence exekucí tak shromažďuje jen ověřená data.

Do centrální evidence exekucí, která je známá také pod zkratkou CEE nebo CEECR, je umožněno nahlédnout i veřejnosti a může významně pomoci s řešením exekucí nebo jim i předcházet. Jak konkrétně, přiblížíme dále. Online kontrolu dat z této databáze poskytuje pro veřejnost služba na webu Exekuceinfo.cz. Jak v ní kontrolu provést, vysvětlíme dále.  

Jak na výpis z centrální evidence exekucí

Okamžitě si ověřit, jestli někdo má, nebo nemá exekuci, je možné skrze výpis z centrální evidence exekucí, což je velmi snadný proces, k němuž je zapotřebí znát jen několik základních údajů o subjektu, který chceme prověřovat. Výpis z registru exekucí získáme vyplněním tohoto formuláře, kde stačí zadat: u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné číslo, u právnické osoby (firmy) IČO. Výpis z centrální evidence exekucí je ihned k dispozici na emailu a není potřeba se kvůli němu nikde registrovat. Mimo jiné to zaručuje anonymitu – lustrovaný subjekt se nedozví, kdo ho prověřoval.

Co se dá z evidence exekucí zjistit? Víc než jen dlužná částka

Ve výpisu z evidence exekucí se dozvíte, jestli je kontrolovaný subjekt v exekučním řízení. Pokud se potvrdí, že má nějaké exekuce, výpis z centrální evidence exekucí odhalí jejich počet a dále v něm bude uvedeno datum nařízení exekuce a spisová značka, která je jednoznačnou identifikací každého záznamu. V detailu jednotlivé exekuce bývá obvykle informace o výši dlužné částky, úrocích a pravidelně splácených částkách, dále jméno exekutora a příslušný soud.

Co výpis z evidence exekucí nezobrazí, jsou ukončené exekuce, tedy po zaplacení dluhu, protože jakmile dojde ke splnění peněžité povinnosti, je záznam, obvykle do 15 dnů, smazán. Respektive měl by být. Tímto doporučujeme si kontrolním výpisem z centrální evidence exekucí zkontrolovat, že skutečně došlo k výmazu záznamu. Veškeré změny do záznamu by měl uvést exekutor, což se ale ne vždy stane. 

Jak zjistím, že došlo k výmazu exekuce z centrální evidence exekucí

V případě, že exekutor zanedbá svou povinnost a neodmaže zaplacený dluh, může tato skutečnost člověku způsobit na dlouhé roky řadu komplikací. Například to může být důvod zamítnutí žádosti o půjčku, hypotéku nebo jiný typ úvěru, protože potvrzení o bezdlužnosti je zásadním předpokladem úspěchu. Proto je nutné ihned exekutora kontaktovat a požádat o nápravu. Potvrzení, že došlo k výmazu, je možné získat zde

Důvody, proč si udělat výpis z centrální evidence exekucí

Jak bylo uvedeno výše, výpis z evidence exekucí může sloužit jako první krok k řešení potíží s dluhy. Výpis na vlastní osobu a získání přehledu o svých dluzích totiž napomáhá tomu, že se finanční problémy dále neprohlubují. V některých případech člověk o svých dluzích ani neví. Takové situaci předchází například v minulosti nezaplacená pokuta v MHD, kdy dluh během let naroste na násobky původní dlužné částky, aniž by o tom dlužník věděl. Exekuce může způsobit ale i druhá osoba. Například když si jeden z manželů nebo partnerů vezme půjčku, o které druhý neví, a nesplácí ji. Exekuce se pak týká i společného jmění. Proto je vhodná kontrola nejen sebe, ale i partnera. Stejně tak doporučujeme prověřit, zda v evidenci exekucí nemá záznam osoba, se kterou zvažujete navázat nové obchodní vztahy, pracovní poměr, uzavřít nájemní smlouvu, apod. Problém je i koupě auta od vlastníka v exekučním řízení. Později ho mohou zabavit exekutoři bez vrácení zaplacené částky, kterou je nutné vymáhat od původního vlastníka soudně. Což se ne vždy podaří. Získat výpis z centrální evidence exekucí a mít tak předem jistotu, že nebudete podobné problémy muset řešit, je přitom tak snadné.

Lze získat výpis z centrální evidence exekucí zdarma?

Centrální evidence exekucí je veřejná databáze, proto do ní má přístup každý. Nic takového jako evidence exekucí zdarma nicméně neexistuje, i když se s nabídkou této služby na internetu můžete setkat. S největší pravděpodobností jde ale o podvodné jednání, zpravidla s cílem získat od uživatele osobní informace. Kontrola skrze výše zmíněný registr být za poplatek musí, neboť je nahlížení zpoplatněno podle vyhlášky č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí. Důrazně proto varujeme před společnostmi, které tuto službu zdarma nabízí. Při využití už dříve zmíněného webu s ověřenými informacemi žádné takové riziko nehrozí.