Registr exekucí – prověřte anonymně exekuce kohokoli

Registr exekucí je databáze všech aktuálně probíhajících exekučních řízení. Vzhledem k tomu, že shromažďuje jen informace o exekucích, které jsou u osob nebo firem evidovány v okamžiku kontroly, neposkytuje přehled o již splacených dluzích. Na druhou stranu tím, že je veřejně dostupný, umožňuje registr exekucí online zkontrolovat libovolný subjekt, a to kýmkoliv. Kontrolu lze provést na Exekuceinfo.cz.

Jak získat výpis z registru exekucí online

Pokud chcete zkontrolovat exekuce nebo naopak bezdlužnost u fyzické osoby, připravte si několik osobních údajů jako jméno, příjmení a datum narození, příp. rodné číslo. Jestliže vás zajímá výše peněžité povinnosti (dluhu) u právnické osoby (firmy), zjistěte si jejich IČO. V případě, že vám výše popsané vstupní údaje chybí, doporučujeme si je dohledat v dalších online veřejně dostupných rejstřících, jakým je obchodní nebo živnostenský rejstřík. Registr exekucí vám vygeneruje výsledek kontroly v podobě výpisu, který je ihned zaslán na e-mail. Vyhledávání je po celou dobu anonymní – kontrolovaná osoba ani firma nezjistí, že byla zjišťována jejich solventnost.

Centrální registr exekucí poskytne kompletní informace ke všem aktivním exekucím

Všechny informace o zahájených a dosud aktivních exekucích, které uživatel obdrží na výpisu z registru exekucí na webu Exekuceinfo.cz, jsou vždy ověřené. Centrální registr exekucí totiž shromažďuje data přímo od exekutorů, kteří jsou povinni do něj uvádět i datum nařízení exekuce a spisovou značku. Ta slouží jako identifikační prvek každého záznamu. Z detailu spisu je dále obvykle možné zjistit výši dluhu, jméno exekutora, příslušný soud, příp. další údaje zadané exekutorem. Kromě potvrzení, zda má kontrolovaná osoba nebo firma nějaké exekuce, registr exekucí umožňuje provést i kontrolu, že došlo k výmazu exekuce. Záznam o ukončení exekučních řízení by měl do registru zanést exekutor a do 15 dnů by měla být exekuce smazána. Bohužel – ne vždy se tak stane. Pro kontrolní výpis je možné využít opět tento formulář.

Veřejný neznamená bezplatný. Jak je to tedy s využitím registru exekucí zdarma?

Jak jsme výše popsali, registr exekucí je veřejně dostupný. Veřejně ale neznamená bezplatně. Vyhledávání v databázi je zpoplatněno na základě vyhlášky, což téměř zcela vylučuje, že by vám podobná služba mohla být poskytnuta zdarma. Co to znamená? Pokud nějaký subjekt nabízí registr exekucí zdarma, většinou jde o podvodnou službu, zpravidla s cílem vylákat citlivé osobní údaje a poskytnout je třetí osobě. Důrazně tak varujeme před využíváním podobných nabídek, jelikož se tak vystavujete riziku zneužití osobních údajů výměnou za výpis nulové hodnoty. Informace z registru exekucí jsou dostupné vždy a pouze za poplatek.

Proč registr exekucí využít? Potvrdí bezdlužnost i varuje před nespolehlivostí jiných

Registr exekucí a jeho využití se  na první pohled jeví jako vhodná kontrola výhradně pro věřitele, kteří už přihlásili své pohledávky, nebo dlužníka, jenž je se svými dluhy obeznámen. Udělat si výpis z registru exekucí je nicméně užitečné pro všechny, kteří chtějí předcházet problémům a mít jistotu, že nevstoupí do právního vztahu s někým, kdo není solventní. Například při hledání nového nájemníka, při koupi ojetého vozu od majitele, kterého neznám, nebo před uzavřením smlouvy s novým obchodním partnerem. Výpis může sloužit i jako potvrzení vlastní bezdlužnosti. Člověk se snadno může dostat do dluhů, aniž by to tušil. Například v důsledku ztráty dokladů, které opožděně nahlásí na příslušné úřady a bez jeho vědomí je na něj sjednána půjčka. Doplatit lze i na opomenutí zaplacení pokuty. Do situace nevědomé exekuce se může dostat i jeden z manželů, pokud si druhý z páru vezme půjčku a nesplácí ji. Exekuce se pak vztahuje i na společné jmění. Proto doporučujeme zkontrolovat nejen sebe, ale i partnera. A jak už bylo zmíněno, pro kontrolu využívat vždy jen informace z ověřených zdrojů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *