Seznam lidí v exekuci

Seznam lidí v exekuci k nahlédnutí

Hledáte-li seznam lidí v exekuci, pak základním předpokladem pro správnou lustraci je znalost celého jména a data narození, nebo rodného čísla. V případě, že se jedná o právnickou osobu (protože kontrolovat lze samozřejmě také i firmy), pak je nutné IČO. Bez unikátního identifikátoru, kterým zmíněné údaje jsou, nemusíte najít konkrétního člověka a dohledané informace nebudou relevantní.

Co seznam lidí v exekuci obsahuje a co v něm naopak nenajdete

Seznam lidí v exekuci nebo-li exekuční registr je takový seznam, který v případě existující exekuce obsahuje záznam na danou osobu nebo firmu. Tyto exekuce jsou stále probíhající, jelikož seznam exekucí neobsahuje záznamy exekucí, které jsou již ukončené (uhrazené).

Nejdůležitější informací, kterou najdete v detailu každé exekuce, je především dlužná částka, kontakt na exekutora a případné další detailnější informace, které příslušný exekutor zapsal. Samozřejmostí jsou pak datum zápisu a exekuční soud, který o exekuci rozhodl. 

Co v seznamu exekucí nenajdete, jsou pak informace o exekucích (výkonech rozhodnutích) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními institucemi nebo zdravotními pojišťovnami.

Jaký seznam lidí v exekuci vybrat a který je ten oficiální?

Existuje pouze jeden oficiální seznam exekucí, a to registr exekucí, ze kterého doporučujeme čerpat informace. Oficiální výpis z něj je dostupný na ExekucniRegistr.cz. Na internetu lze narazit i na jiné weby slibující informace o dlužnících, nicméně velmi často jde o podvodné služby, které jednak poskytnou pouze bezcenné či absolutně nerelevantní informace, jednak se snaží vylákat z lidí osobní údaje, mnohdy za nejasným účelem.

Je lustrování v seznamu lidí v exekuci za poplatek? Koho můžu kontrolovat?

Lustrace, nebo chcete-li kontrola lidí v seznamu exekucí, je zpoplatněna na základě vyhlášky ministerstva, tedy jakékoli službě, která tvrdí, že poskytne výpis zdarma, je žádoucí se zcela vyhnout. Sekundárním, ale neméně významným důvodem existence poplatku je také snaha o vytvoření určité přirozené bariéry, aby každý nekontroloval každého.

Nicméně žádná jiná omezení, koho můžete kontrolovat, nejsou. Stačí tedy do seznamu lidí v exekuci zadat potřebné údaje a můžete zkontrolovat kohokoli – od rodinného příslušníka, přes známého po obchodního partnera nebo třeba prodejce auta. Jinými slovy kohokoli, jehož schopnost dostát svým závazkům vás zajímá. Právě možnost anonymní kontroly je jednou z největších výhod služby ExekucniRegistr.cz.