Nezabavitelná částka 2022

Jedním z nejčastějších způsobů exekuce je exekuce na plat. Je-li dlužníkovi nařízena, je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to až do té doby, než je exekuce včetně příslušenství zaplacena. Určitá část mzdy však musí být dlužníkovi vyplacena vždy, neboť slouží k pokrytí základních životních potřeb, nákladů na bydlení apod. Tato část je označována jako nezabavitelná částka, jinak též nezabavitelné minimum.


Nezabavitelná částka 2022 – co ji tvoří a důvody zvýšení v roce 2022

Výše nezabavitelného minima je dána výpočtem, jehož základem jsou:
– životní minimum
– normativní náklady na bydlení.

V závislosti na změnách těchto dvou položek se mění i částka nezabavitelného minima. V roce 2022 došlo již ke třem změnám nezabavitelné částky – v lednu 2022 vlivem zvýšení normativních nákladů na bydlení, v dubnu 2022 jako důsledek navýšení životního minima, ke kterému došlo podruhé i k 1. červenci a ovlivnilo tak i výši nezabavitelné částky.
Od 1. července 2022, činí životní minimum 4 620 Kč, normativní náklady na bydlení jsou pro rok 2022 stanoveny na 7 935 Kč. 


Výpočet nezabavitelné částky 

Nezabavitelná částka za dlužníka se pak počítá jako ¾ ze součtu těchto dvou hodnot, aktuálně je roven 9 416,25 Kč. K ní je dále nutné připočítat nezabavitelnou částkou za každou vyživovanou osobu rovnající se ⅓ ze stejného součtu, tj. 3 138,75 Kč. Ta se připočítává i v případě, že manžel/ka má vlastní příjem.

Výpočet nezabavitelné částky tedy vypadá následovně:

¾ x (životní minimum + normativní náklady na bydlení)
+ ⅓ x počet vyživovaných osob x (životní minimum + normativní náklady na bydlení)
= nezabavitelná částka

Výsledek se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Nezabavitelné minimum se dále využívá pro výpočet srážek ze mzdy, resp. výpočet exekuce. 

Tip: Pro výpočet srážek ze mzdy slouží exekuční kalkulačka. Umožňuje snadno a rychle zjistit, jaká částka ze mzdy bude dlužníkovi vyplacena.


Zvýšení nezabavitelné částky 2022 – přehled změn

Nezabavitelné minimum 2022od 1.1.2022od 1.4.2022od 1.7.2022
životní minimum3 860 Kč4 250 Kč4 620 Kč
náklady na bydlení7 935 Kč7 935 Kč7 935 Kč
součet11 795 Kč12 185 Kč12 555 Kč
nezabavitelná částka za dlužníka8 846,25 Kč9 138,75 Kč9 416,25 Kč
nezabavitelná částka za vyživovanou osobu2 948,75 Kč3 046,25 Kč3 138,75 Kč