Vyhledávání exekucí je možné i anonymně a pro libovolnou osobu. Jak na to?

V důsledku rostoucích cen potravin, paliva, nájmů a dalších životních nákladů se v Česku s dluhy potýká čím dál více lidí. Jejich řešení výrazně komplikuje situace, kdy dlužník ztratí přehled o všech svých závazcích, což mnohdy vede k dalšímu prohlubování zadlužení. Zároveň pokud je úhrada dlužné částky v prodlení delší dobu, může se dostat až do registru exekucí – exekuční databáze, která je spravována Exekutorskou komorou ČR. Rostoucí zadluženost populace současně zvyšuje pravděpodobnost, že např. při navazování spolupráce narazíte na někoho, kdo se s exekucemi potýká, což – v případě navázání právního vztahu s takovou osobou – může způsobit značné komplikace i vám. Skutečnost, že jste o jeho nesplacených závazcích neměli ani tušení, už později v potaz nikdo brát nebude. Těmto a podobným situacím lze přitom snadno předejít jednoduchou a snadno dostupnou prověrkou – vyhledáním exekuce v již zmíněném registru exekucí. Do této veřejně dostupné databáze lze nahlédnout přes portál Exekuceinfo.cz

Co je pro vyhledání exekuce potřeba znát? Stačí základní údaje

Vyhledávání exekucí v registru na Exekuceinfo.cz je dostupné online, ihned a bez podmínek. Co to konkrétně znamená? Prověřovat můžete libovolnou osobu či firmu, bez předchozí registrace, zcela anonymně (tj. kontrolovaná osoba se ani nedozví, že byla prověřována – a hlavně kým) a s okamžitým výsledkem. K vyhledávání dlužníků není třeba dokládat ani plnou moc kontrolované osoby vč. úředně ověřeného podpisu, ani svou totožnost. Navíc vše probíhá online, takže není nutné nic zasílat poštou, což celý proces výrazně urychluje.

Co je k vyhledávání tedy zapotřebí? Vyhledávač exekucí vyžaduje vyplnit pouze běžně dostupné údaje o osobě nebo firmě, které chcete prověřovat. 

  1. Vyhledání exekuce podle osoby – vyplňujete jméno, příjmení, datum narození, nebo pouze rodné číslo. V případě, že některý těchto neznáte, můžete si ho dohledat ve veřejně dostupném živnostenském nebo obchodním rejstříku. Jediné, co není nikde dohledatelné, je rodné číslo. Pokud chcete vyhledávat podle něj, musíte ho znát. 
  2. Vyhledání exekuce podle čísla – u právnických osob (firem) probíhá vyhledání exekuce podle IČO. Jako v předchozím případě si ho lze dohledat v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Případně ho firmy velmi často uvádí na svých webových stránkách.
  3. Vyhledání exekuce podle spisové značky – každá exekuce má přiřazenou spisovou značku, což je číslo, pod kterým je exekuce u soudního exekutora vedena a slouží k její jednoznačné identifikaci. Exekuce je tak dohledatelná i podle ní, nicméně získáte informace pouze k té jedné exekuci, nejde tedy o způsob, jak získat přehled o všech. Z toho důvodu je vhodné vyhledávat dle dat uvedených výše. 

Výpis z registru exekucí jako výsledek vyhledávání. Co vše vyhledávač exekucí prozradí?

Ihned po vyplnění výše zmiňovaných informací vám vyhledávač exekucí, respektive registr exekucí, vygeneruje výsledek kontroly ve formě výpisu, odkaz na něj je odeslán i na vámi zadaný e-mail. Z výsledku lze zjistit, zda u prověřovaného subjektu jsou nějaká aktivní exekuční řízení, případně i jejich počet, datum nařízení a spisová značka. Za poplatek lze zakoupit i detail exekuce, kde bývá uvedena výše dlužné částky a další podrobnosti jako kontakt na exekutora, exekutorský úřad apod.

Vyhledávání exekucí zdarma? Buďte obezřetní

Byť to zní lákavě a registr exekucí je veřejnou databází, vyhledávání exekucí zdarma momentálně není možné. Bezplatnost vylučuje přímo vyhláška Ministerstva spravedlnosti, v níž je uvedeno, že  informace o dlužnících jsou poskytovány pouze za poplatek. Existují subjekty, které nabízí vyhledávání exekuce zdarma, před poskytnutím jakýchkoli citlivých údajů těmto portálům ale důrazně varujeme. Zpravidla se jedná o podvod s cílem vylákat od uživatelů pouze osobní údaje a ty přeprodat dál. Pro získání informací o závazcích je tedy vhodné používat vždy pouze ověřené zdroje, s nimiž pracuje i portál Exekuceinfo.cz. Máte tak jistotu, že obdržíte výpis se spolehlivými a všemi dostupnými informacemi, nikoli výpis nulové hodnoty.

Proč a kdy je vhodné možnost snadného a rychlého vyhledání exekuce využít?

Jak jsme zmiňovali v úvodu, nemít přehled o vlastních závazcích může znamenat velký problém. Nezřídka se stává, že člověk se o exekučních řízení dozví až v situaci, když žádá o půjčku. Na jeho jméno totiž může být vedena exekuce i aniž by o tom věděl. V takových případech mluvíme o nevědomé exekuci, která mohla vzniknout v důsledku nezaplacení pokuty v MHD, nevyzvednutí pošty nebo kvůli pozdnímu nahlášení odcizení osobních dokladů. Do dluhů se může člověk dostat ale i díky partnerovi – vezme si úvěr, který není schopen splácet a exekuce se pak vztahuje i na společné jmění manželů. Včasné zjištění exekuce prostřednictvím výpisu z registru exekucí tak může předejít dluhové pasti a dalšímu nárůstu dlužných částek.

Vyhledávání exekucí by mělo být prvním krokem i tehdy, pokud se chystáte uzavřít smlouvu s novým obchodním partnerem nebo nájemníkem, stejně tak před koupí auta, případně bytu. Vhodné je zkontrolovat si i osobu, které jste se rozhodli půjčit peníze, jelikož případná exekuce vypovídá o (ne)schopnosti člověka splácet dluhy a jeho solventnosti. Můžete tak včas předejít komplikacím, které by následovaly po navázání smluvního vztahu se zadluženou osobou.

V neposlední řadě lze výpis přes portál Exekuceinfo.cz doporučit i po ukončení exekučního řízení jako potvrzení výmazu exekuce z databáze. Z jakého důvodu a kdy by vlastně ke smazání záznamu mělo dojít, je zmíněno v článku Seznam exekucí.