exekuce

Exekuce v ČR v 1. pol. 2022: Počet lidí s exekucemi poklesl, průměrný dluh se zvýšil

Podle nejnovějších dat zveřejněných Exekutorskou komorou České republiky se za první pololetí 2022 počet lidí s exekucemi oproti konci loňského roku snížil o téměř 14 800. Zároveň ale došlo ke zvýšení průměrné částky, která je po dlužnících vymáhána, a to o 5 600 Kč. Ke konci června je tak evidováno 683 200 dlužníků s průměrným […]

Exekuce v ČR v 1. pol. 2022: Počet lidí s exekucemi poklesl, průměrný dluh se zvýšil Read More »

Vyhledávání exekucí je možné i anonymně a pro libovolnou osobu. Jak na to?

V důsledku rostoucích cen potravin, paliva, nájmů a dalších životních nákladů se v Česku s dluhy potýká čím dál více lidí. Jejich řešení výrazně komplikuje situace, kdy dlužník ztratí přehled o všech svých závazcích, což mnohdy vede k dalšímu prohlubování zadlužení. Zároveň pokud je úhrada dlužné částky v prodlení delší dobu, může se dostat až

Vyhledávání exekucí je možné i anonymně a pro libovolnou osobu. Jak na to? Read More »

Exekuce v ČR: vývoj v 1. čtvrtletí 2022

V tomto článku přinášíme aktuální informace, jak se vyvíjely exekuce během prvních měsíců letošního roku na základě dat dostupných k dubnu 2022. Z jakého důvodu byl nárůst exekucí vyšší než v předchozím období? Výrazný nárůst nově zahájených exekucí. Nejhůře je na tom Středočeský kraj. Od ledna do března (včetně) roku 2022 zahájili v České republice

Exekuce v ČR: vývoj v 1. čtvrtletí 2022 Read More »

Seznam dlužníků – online kontrola exekucí dostupná pro každého

Seznam dlužníků, oficiálním názvem evidence či registr exekucí, umožňuje zkontrolovat, jestli jsou na libovolnou osobu nebo firmu aktuálně evidována nějaká exekuční řízení.  Proč zjišťovat, zda je někdo dlužníkem? V první řadě je kontrola vhodná pro zjištění vlastních dluhů či získání přehledu o nich. Zároveň tak lze předejít problémům, které by pravděpodobně následovaly po navázání vztahu

Seznam dlužníků – online kontrola exekucí dostupná pro každého Read More »

Exekuce 2022: Co se změnilo?

Leden roku 2022 byl pro exekuční právo významným dnem. Od 1.1. letošního roku je totiž účinná novela exekučního řádu, která přináší hned několik změn. Týkají se zejména zastavení bezvýsledných exekucí, průběhu mobiliárních exekucí (zabavení movitého majetku) nebo změny posloupnosti v uhrazení pohledávek. V tomto článku se podíváme na změny týkající se exekuce 2022 podrobněji s

Exekuce 2022: Co se změnilo? Read More »

Přehled exekucí podle jména, rodného čísla i IČO? Seznamte se s registrem exekucí

Ačkoli si člověk nemusí být vědom, že by se ho mohly týkat nesplacené pohledávky a jeho jméno by mohlo figurovat v evidenci exekucí, situací, kdy se dozví o existenci exekuce na své jméno až v okamžiku, kdy je takový závazek již nepříjemnou komplikací, přibývá. O probíhajícím exekučním řízení se častokrát dozví například až při neschválení

Přehled exekucí podle jména, rodného čísla i IČO? Seznamte se s registrem exekucí Read More »

Registr dlužníků - prověření dlužníků online

Registr dlužníků umožňuje snadno a rychle zkontrolovat dluhy

Jedním ze způsobů, jak si ověřit, zda má člověk nebo firma dluhy, resp. exekuce a tedy i potenciální problém s dodržováním závazků, je nahlédnutí do registru dlužníků. V České republice je těchto databází shromažďujících informace o dlužnících hned několik. Přístup veřejnosti k těmto datům v podstatě bez omezení umožňuje ale jen jedna, a to i

Registr dlužníků umožňuje snadno a rychle zkontrolovat dluhy Read More »

Exekuční rejstřík: detailní informace a jak na výpis

Exekuční rejstřík je veřejně dostupná databáze umožňující komukoliv zkontrolovat, jestli osoba nebo firma není zatížená exekucí. Obsahuje totiž ověřená data o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních v České republice, vyjma těch vedenými soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. Nahlížení do něj je zprostředkováno přes výpis z rejstříku exekucí. Exekuční rejstřík,

Exekuční rejstřík: detailní informace a jak na výpis Read More »

Výpis dlužníků – zjistěte ihned, kdo dluží

Výpis dlužníků umožňuje rychlou prověrku dluhů, respektive zda jsou na osobu nebo firmu aktuálně vedena nějaká exekuční řízení. Lze si tak velmi snadno a rychle ověřit, jestli má dotyčný subjekt problémy s platební morálkou a je důvěryhodný. Pro správnost uveďme, že byť se výraz výpis dlužníků běžně užívá, formálně jde o výpis z registru exekucí,

Výpis dlužníků – zjistěte ihned, kdo dluží Read More »

Exekuce v roce 2021

Podle statistik bylo v roce 2021 zahájeno celkem 445 tisíc exekučních řízení. Počet je tak oproti roku 2020 vyšší o 28 tisíc, což znamená sedmiprocentní nárůst. Jak a proč se vyvíjely exekuce v roce 2021? Přinášíme krátké shrnutí. Exekuce vzrostly, počet dlužníků poklesl Exekutorská komora uvedla, že v říjnu 2021 bylo evidováno 4,58 milionu aktivních

Exekuce v roce 2021 Read More »