Exekuční rejstřík: detailní informace a jak na výpis

Exekuční rejstřík je veřejně dostupná databáze umožňující komukoliv zkontrolovat, jestli osoba nebo firma není zatížená exekucí. Obsahuje totiž ověřená data o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních v České republice, vyjma těch vedenými soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. Nahlížení do něj je zprostředkováno přes výpis z rejstříku exekucí. Exekuční rejstřík, jinak také registr či rejstřík exekucí, shromažďuje jen ověřená data od exekutorů, přičemž databáze, z níž je čerpáno, je spravována Exekutorskou komorou České republiky. Tím je mimo jiné vyloučeno, že by rejstřík poskytl nepodložené informace. Výpis z exekučního rejstříku lze proto považovat za jeden z ukazatelů platební morálky, tj. zda je druhá strana schopna plnit své závazky. Získat jej lze na webu Exekuceinfo.cz.

Rejstřík exekucí: co vše se z výpisu dozvíte?

Exekuční rejstřík zpřístupňuje veřejnosti informace ihned a bez registrace. nahlédnout do něj je možné online. Po vyplnění požadovaných údajů je výpis z rejstříku exekucí ihned k dispozici a v podobě odkazu zaslán na e-mail. Mezi základní údaje, které výpis z exekučního rejstříku uvádí vždy, patří počet aktuálně probíhajících exekučních řízení, datum nařízení exekuce a přidělená spisová značka. Ta je jednoznačnou identifikací každého záznamu a je tak zcela nezbytná pro všechny procesy, které s exekucí nějak souvisí. Detail exekuce obvykle obsahuje výši dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, příslušného soudu a exekutorského úřadu. 

Výpis z rejstříku exekucí získáte zcela anonymně

Výpis z rejstříku exekucí je dostupný komukoliv, aniž by bylo nutné uvádět své vlastní osobní údaje (s výjimkou případů, kdy chcete výpis na vlastní jméno). Tím je zaručena anonymita – člověk nebo firma, které kontrolujete, se nedozví, zda nebo dokonce proč si je někdo prověřoval. K získání výpisu je nutné znát základní identifikační údaje. U fyzické osoby se do formuláře zadává jméno, příjmení a datum narození, příp. rodné číslo. U firem je vyžadováno IČO. Jestliže některé z těchto informací neznáte, je možné si je dohledat v živnostenském a obchodním rejstříku, což jsou veřejně dostupné databáze a rovněž online.

Exekuční rejstřík zdarma? Pozor na zneužití osobních dat

Jak bylo výše zmíněno, exekuční rejstřík je veřejně dostupný všem. To ale nelze chápat tak, že je do něj umožněno nahlížet bezplatně. Rejstřík exekucí zdarma vylučuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. a dle této vyhlášky je poskytování informací vždy a pouze za poplatek. Ačkoli na internetu možná narazíte na portály, které prověřování dluhů nabízejí zdarma, obvykle jde pouze o snahu vylákat od uživatelů citlivé osobní údaje, navíc výměnou za výpis nulové hodnoty. Proto důrazně varujeme před využíváním subjektů nabízející podobné služby zdarma. Naopak doporučujeme čerpat informace výhradně z ověřeného zdroje, což riziko zneužití citlivých dat zcela vyloučí.

Proč exekuční rejstřík využít? Součást eliminace rizik

Exekuční rejstřík není užitečný jen v okamžiku, kdy už se s nějakými dluhy sami potýkáte a chcete mít o nich přehled. Naopak ho lze chápat i jako součást prevence a ochrany před dalšími potížemi s dluhy, často zcela zbytečnými. Jako prevenci ho lze vnímat v případě, že chcete předem eliminovat riziko navázání vztahů se zadluženým člověkem nebo firmou. Pokud byste se subjektem v exekučním řízení vstoupili do právního vztahu, neznamenalo by to jen riziko, že nebude schopen plnit své závazky (například platit nájem), ale i možnost, že se jeho exekuce dotknout přímo vašeho majetku. Například pokud by měl exekuce nájemník, pronajímateli hrozí návštěva exekutora a zabavení vybavení, které patří jemu. Problém by nastal i v případě koupi auta nebo nemovitosti od firmy/osoby v exekuci. Koupený předmět by byl pravděpodobně součástí exekučního řízení a mohl by být později zabaven exekutorem bez náhrady škody. Částka by sice byla vymahatelná na zadluženém subjektu, ale není příliš pravděpodobné, že by ji byl dlužník vůbec schopen v plné výši kompenzovat.

Chcete mít jistotu bezdlužnosti? I v tom exekuční rejstřík napoví

Výpis z Exekučního rejstříku lze chápat i jako ochranu před nevědomou exekucí. Člověk se může stát dlužníkem bez vlastního vědomí, například když zapomene zaplatit pokutu v MHD nebo si jeho protějšek vezme úvěr, který není schopen splácet, a ten se pak automaticky vztahuje na společné jmění manželů. Neřešený dluh, původně v řádu sta korun, se tak po nějaké době může vyšplhat na desetitisíce. Jistotu, že vaše jméno nefiguruje v žádných exekučních řízeních, poskytne právě pravidelná kontrola v exekučním rejstříku.

Pojďme si to shrnout. Co jsou tedy hlavní důvody pro výpis z rejstříku exekucí? Jistota bezdlužnosti, přehled o vlastních dluzích, eliminace rizika nevědomé exekuce i ověření, že obchodní partner (resp. kdokoli, s kým zvažujete uzavřít smluvní vztah) je solventní a jednání s ním není rizikové. Výpis z exekučního rejstříku slouží i jako potvrzení, že po skončení exekučního řízení došlo k výmazu z exekučního rejstříku. Proces totiž není automatický a zodpovídá za něj exekutor. K výmazu by mělo dojít přibližně do 15 dnů a záznam se tímto stává nedohledatelným. Po uplynutí této doby je tedy vhodné zkontrolovat, zda se tak skutečně stalo. Pro kontrolní výpis z rejstříku exekucí je určen tento formulář, postup je zcela stejný jako v případě zájmu o výpis.