Registr dlužníků - prověření dlužníků online

Registr dlužníků umožňuje snadno a rychle zkontrolovat dluhy

Jedním ze způsobů, jak si ověřit, zda má člověk nebo firma dluhy, resp. exekuce a tedy i potenciální problém s dodržováním závazků, je nahlédnutí do registru dlužníků. V České republice je těchto databází shromažďujících informace o dlužnících hned několik. Přístup veřejnosti k těmto datům v podstatě bez omezení umožňuje ale jen jedna, a to i proto, že ji nespravuje žádný soukromý subjekt, ale Exekutorská komora České republiky. Touto databází je evidence exekucí, nebo-li registr exekucí. Jeho aktuálnost a poskytování ověřených dat zajišťují přímo exekutoři, jelikož jsou zodpovědní za uvedené informace a mají povinnost do tohoto systému zapisovat jimi vedené exekuce. Lze ho tak považovat za nejdostupnější veřejný registr dlužníků. Bez předchozí registrace a s okamžitým výsledkem kontroly je on-line dostupný na Exekuceinfo.cz

Ne všechny registry umožňují výpis z registru dlužníků pro libovolnou osobu. Který tedy využít?

Situací, kdy je vhodné zjistit, zda nemá druhá strana problém s platební morálkou, je řada. Nicméně většina registrů umožňuje získat informace pouze pro vlastní osobu, tj. zkontrolovat záznam v registru dlužníků někoho jiného než vlastní osoby není možné. A i při zjišťování vlastních závazků je často nutné ověření totožnosti, nejčastěji formou osobní návštěvy jednotlivých institucí, což celý proces značně komplikuje. Veřejně dostupná evidence exekucí, jinak označovaná též jako registr dlužníků či exekucí, je tak nejdostupnějším zdrojem, který umožňuje prověřit dluhy jiného člověka nebo firmy a získat tak informace o komkoli. Výsledkem kontroly, zda má nějaký subjekt exekuce nebo zda sám jsem v registru dlužníků, je výpis z registru exekucí, známý též jako výpis z registru dlužníků. Po uhrazení poplatku je ihned vygenerován a v podobě odkazu okamžitě zasílán na e-mail.

Registr dlužníků zdarma? Způsob, jak vylákat citlivé údaje

Na internetu se lze setkat s webovými portály, které nabízejí výpis z registru dlužníků zdarma. Tato informace je ale klamavá, neboť poskytování informací o dlužnících je vždy zpoplatněno, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. To znamená, že zpravidla u všech registrů je aktuálně nutné uhradit poplatek. Pokud někdo komunikuje opak a nabízí registr dlužníků online zdarma, je zde vysoké riziko pouhé snahy o vylákání osobních údajů a jejich zneužití pro jiné účely. Proto důrazně varujeme vyplňovat na podobných podvodných stránkách jakékoliv citlivé údaje. 

Centrální registr dlužníků neexistuje

Často lze také narazit na podvodné weby, který se tváří jako Centrální registr dlužníků. Jako v předchozím případě jde ale o klamavé jednání – žádný centrální registr, který by shromažďoval záznamy o dlužnících, neexistuje. Pokud tak narazíte na stránku, která takto vystupuje, jde většinou jen o snahu vylákat z vás peníze. Výměnou za výpis, který je ale naprosto bezcenný. 

Výpis z registru dlužníků: co potřebuji znát?

Jak jsme popisovali výše, nejsnazší možností, jak si může soukromá osoba prověřit dluhy jiného člověka nebo firmy, je využít dlužnickou databázi dostupnou on-line na Exekuceinfo.cz. Systém nevyžaduje předchozí registraci, pouze je nutné vyplnit několik základních údajů o lustrovaném subjektu. Pokud kontroluji fyzickou osobu, je nutné znát její křestní jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo. V případě, že si prověřuji firmu, budu zadávat jejich IČO. Jestliže některé z těchto údajů neznám, neznamená to, že výpis z registru dlužníků je pro mě nedostupný. Chybějící údaje je možné dohledat v dalších veřejně dostupných rejstřících online – v živnostenském a obchodním rejstříku. 

Co vše výpis z registru dlužníků obsahuje

Výpis z registru dlužníků vám poskytne přehled, zda kontrolovaný subjekt má, či nemá exekuce a jejich počet, vč. data nařízení exekuce a spisové značky. Při zakoupení detailu exekučního řízení (podle vyhlášky č.329/2008 Sb. zpoplatněno samostatně) lze dále k jednotlivým záznamům zjistit podrobnější informace: obvykle výši dlužné částky a kontakt na příslušného exekutora, uveden bývá i exekutorský úřad, příslušný soud, příp. další, s exekucí související položky. Jak bylo řečeno výše, evidence zahrnuje jen z aktuálně probíhající exekuční řízení. Není tak možné dohledat již ta vyřešená, ať už jakýmkoli způsobem.

Proč využívat registr dlužníků? Rychlá kontrola dluhů

Pojďme si na závěr shrnout, v jakých případech registr dlužníků využívat. Přehled poskytne nejen o vlastních exekučních řízeních, ale slouží zejména jako rychlá kontrola člověka nebo firmy, s nimiž chcete vstoupit do právního vztahu: uzavřít novou nájemní smlouvu, nabrat nového zaměstnance, koupit dražší věc jako automobil nebo podepsat novou obchodní smlouvu. Registr dlužníků vám snadno a rychle umožní zjistit, jakou má subjekt platební morálku a zda nemá exekuce. A je také způsobem, jak si ověřit vlastní bezdlužnost a vyhnout se dalšímu nárůstu dluhů, které mohly vzniknout bez vašeho vědomí, Například opomenutím zaplacení pokuty za jízdu v MHD nebo ztracením a pozdním nahlášením dokladů, na které si někdo mohl sjednat úvěr. Výpis z registru dlužníků plní i kontrolní funkci. Po ukončení exekučního řízení by mělo do 15 dnů dojít k výmazu exekuce. Za tento procesní krok – stejně jako za zápis – odpovídá exekutor. Situace, kdy tak neučiní, však bohužel nejsou výjimkou. Výpis z registru dlužníků může toto pochybení snadno a rychle odhalit.

Tip na další zdroje: Pokud vás zajímá více o databázi exekucí, doporučujeme přečíst si článek Centrální evidence exekucí.