Přehledný návod, jak zjistit dluhy

Do problémů s placením svých závazků se kvůli rostoucím životním nákladům dostává čím dál tím více lidí. Vedle toho přibývá i případů, kdy se lidé stávají dlužníky nevědomky. Například v mládí neuhradí pokutu v MHD, opomenou včas nahlásit ztrátu dokladů (a mezitím dojde ke zneužití osobních údajů) nebo zapomenou zaplatit fakturu za odebíranou službu. Velmi rychle se tak stanou dlužníky, aniž by o tom věděli. V takových situacích je často dluh po splatnosti delší dobu a může dojít až k jeho vymáhání exekutorem, čímž se jméno dlužníka dostává do registru exekucí. O nezaplacených částkách se pak dlužník často dozvídá náhodně, například při zamítnutí žádosti o úvěr. 

Jak zjistit všechny své dluhy? Nejdostupnějším zdrojem ověřených informací o dlužnících poskytuje registr exekucí, do kterého lze nahlédnout prostřednictvím portálu Exekuceinfo.cz. Tato databáze je dostupná komukoliv, kdo má připojení na internet, a kdykoliv, neboť nahlédnout do ní je možné 24/7. Oproti jiným registrům lze prověřovat firmy i osoby bez nutnosti registrace či ověření totožnosti. Kontrolovaný subjekt se tak nemá jak dozvědět, že byl kontrolován a kým byl kontrolován. Vyžadován není písemný souhlas ani plná moc kontrolované osoby, stejně tak ani zasílání jakýchkoliv dokumentů nezbytných pro přístup k informacím poštou. Jak konkrétně vyhledání dlužníků probíhá a co je k němu třeba?

Jak zjistit dluhy a exekuce? Stačí základní informace

Jak bylo řečeno výše, prověřit dluhy a exekuce bez zbytečných průtahů umožňuje veřejně dostupná databáze – registr exekucí. Tato databáze je spravovaná Exekutorskou komorou ČR a jsou v ní evidovány všechny dluhy, které jsou vymáhány v podobě exekuce. A to v daný okamžik. To znamená, že pokud chcete zjišťovat již splacenou/uzavřenou exekuci, v registru exekucí jí nedohledáte. Pojďme se tedy podívat, co konkrétně je pro kontrolu třeba. Pro vyhledání jak osoby, tak firmy slouží tento formulář. U prověřování osoby systém vyžaduje vyplnit jméno, příjmení a datum narození. Vyhledávat je možné i podle rodného čísla, tento údaj ale není nikde dohledatelný, pokud tedy podle něj chcete někoho prověřovat, musíte jej znát. Ostatní zmiňované informace si lze dohledat na internetu ve veřejně dostupném živnostenském nebo obchodním rejstříku. Jestliže potřebujete zjistit dluhy, resp. exekuce u firmy, připravte si IČO. Často bývá uvedeno na webových stránkách nebo ho naleznete stejně jako v předchozím případě v obchodním rejstříku. Výsledek kontroly je k dispozici ihned a v podobě odkazu je taktéž zaslán na vámi uvedený e-mail.

Pozor na nabídky, jak zjistit dluhy zdarma

Jakmile v registru exekucí vyplníte požadované údaje, budete vyzváni zvolit si způsob platby (kartou, rychlá online platba nebo bankovní převod). Zde je na místě upozornit, že tato služba je vždy zpoplatněna, což je dáno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, dle které je výpis s informacemi o dlužnících vždy za poplatek. Byť zjistit dluhy zdarma není legislativně možné, najdou se weby slibující výpis z registru exekucí zdarma, případně návod, jak zjistit dluhy zdarma. Důrazně varujeme před poskytnutím citlivých osobních údajů těmto serverům, jelikož je nejde považovat za důvěryhodné a získané informace mohou být bez vašeho vědomí poskytnuty třetí straně. Navíc oplátkou za výpis nulové hodnoty. Nabídka možnosti zjistit dluhy zdarma ale není jedinou známou praktikou snažící se oklamat uživatele a zneužít jejich osobní údaje. Při hledání možností jak zjistit, jestli mám dluhy, můžete narazit na další zavádějící pojem – centrální registr dlužníků. V České republice momentálně neexistuje jednotný systém shromažďující dluhy ze všech institucí na jednom místě, proto je centrální registr dlužníků zavádějícím pojmem a pokud s ním někdo operuje, mějte se před ním na pozoru. Jediným existujícím centrálním institutem je evidence exekucí, z níž jsou data o dlužnících a jejich exekucích získávána.

Co se z registru exekucí o dluzích dozvím?

V první řadě získáte ucelený přehled, zda osoba nebo firma má či nemá dluhy, které se vymáhají v podobě exekuce, a jejich počet, vč. data nařízení exekuce a spisové značky. Při zakoupení detailu exekučního řízení (podle vyhlášky č.329/2008 Sb. zpoplatněno samostatně) lze dále k jednotlivým záznamům zjistit i podrobnější informace jako výši dlužné částky a kontakt na příslušného exekutora, uveden bývá i exekutorský úřad, příslušný soud, příp. další, s exekucí související položky. 

Proč se zabývat způsoby, jak zjistit dluhy?

Mít kompletní přehled o svých nesplacených závazcích by měl mít nejen člověk, který si je svých dluhů vědom. Doporučujeme zkontrolovat se v registru exekucí i těm, kteří si nejsou vědomi, že by měli dluhy či závazky v prodlení. Jak jsme naznačovali v úvodu, výpis může odhalit i nevědomé exekuce. Kontrolu v registru exekucí je vhodné provést i v případě pobytu mimo trvalé bydliště, neboť se tím zvyšuje riziko nedoručení rozhodnutí o exekuci. Pokud výpis žádné aktivní dluhy/exekuce neprokáže, slouží výpis jako potvrzení bezdlužnosti, které je důležité např. při žádosti o půjčku. Přestože podle statistik lidé nejčastěji prověřují sami sebe, doporučujeme tuto veřejně dostupnou službu využívat i jako prevenci před problémy. Jak to myslíme? Ověřit si solventnost subjektu by měl být první krok před podpisem nové obchodní smlouvy, uzavření smlouvy s novým nájemníkem nebo před koupí dražší movité věci jako je dům nebo automobil. Pokud byste totiž vstoupili do smluvního vztahu se zadluženým člověkem, byť vám své finanční problémy zatajil, mohou na vás nepříjemně dopadnout jeho případné exekuce (zabavení vybavení bytu, předmětu koupě, nutnost daňového ručení za partnera apod.). 

Registr exekucí umožňuje rychle a jednoduše zjistit, jakou má druhá strana platební morálku. A konečně je vhodné jej využít paradoxně i po ukončení exekučního řízení. Udělat si tzv. kontrolní výpis. Po ukončení exekučního řízení se totiž data nesmažou ze systému automaticky, výmaz by měl do určité lhůty provést exekutor – zpravidla v rámci 15 dnů. V některých případech k tomu však nedojde a nesmazané – ač neaktuální – exekuce mohou být značnou komplikací. Bude-li to nutné, ihned kontaktujte exekutora a požadujte nápravu. 

Tip: Důvody, kdy a proč je vhodné provést kontrolu dluhů v registru exekucí, jsou přehledně zpracovány též v článku Evidence dlužníků.