Milostivé léto 2021. Bylo skutečně milostivé?

Akce nazvaná „Milostivé léto“ se uskutečnila na přelomu loňského a letošního roku. Po dobu tří měsíců, konkrétně mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022, měla tato dluhová amnestie ulevit těm, kteří dlužili veřejnoprávním institucím. Typicky zdravotním pojišťovnám za pojistné nebo třeba městským dopravním podnikům za pokutu za jízdu načerno.

Proč „Milostivé léto“?

„Milostivost“ tohoto období spočívala zejména v tom, že dlužníkovi stačilo splatit pouze jistinu dluhu (tedy původní částku dluhu) a k ní paušální poplatek. V případě této akce se platilo 908 Kč a exekutorům nebylo povoleno částku nijak navyšovat. Veškeré ostatní položky (úroky apod.) byly dlužníkům odpuštěny.

42 tisíc exekucí, 1,5 mld. korun. Exekutorská komora zveřejnila dosavadní výsledky

Podle statistik vydaných koncem března se díky této akci podařilo ukončit na 42 tisíc exekucí u celkem 15 tisíců dlužníků. Podle některých hlasů se mohou čísla ještě navýšit, protože k ukončení řízení dochází postupně, se zpožděním. Pro srovnání – počet ukončených exekucí za Milostivé léto odpovídá přibližně 3 procentům všech exekucí v České republice, vypočteno z celkového počtu 1,3 milionu případů. Názory na to, do jaké míry byla akce úspěšná, se tak liší napříč politickým spektrem i mezi odborníky na problematiku dluhů.

K dalším statistikám patří fakt, že v rámci akce Milostivé léto bylo dohromady odpuštěno asi 1,5 miliardy korun, které by jinak museli dlužníci platit například ve formě příslušenství nezaplaceného dluhu. Na druhou stranu věřitelé také nepřišli zkrátka. Vrátilo se jim do pokladny na 390 milionů. Můžeme se domnívat, že alespoň určitá část této stamilionové částky by se jim nikdy nevrátila, nebýt tohoto programu. Od dlužníků by totiž případně nebyla vymožena vůbec žádná částka. Takto se alespoň podnikům vrátila jistina dluhu, tedy část celkového dluhu původně vyměřeného (jistina a úroky).

Dodejme, že průměrně bylo na jednu exekuci odpuštěno asi 37 000 Kč. Tato částka přibližně odpovídala průměrné hrubé měsíční mzdě za loňský rok. V rámci této akce byla průměrná výše dlužníkem uhrazené listiny 14 tisíc korun. V průměru má jeden dlužník v České republice 6,37 exekuce na hlavu. Podle vyjádření k Milostivému létu se průměrný počet exekucí na člověka nijak nesnížil. Lze si tak dovodit, že akce se zúčastnili zejména povinní s méně exekucemi.

Počet žádostí o vyčíslení dlužné jistiny (pomocí níž bylo možné zjistit, kolik lidé reálně dluží) byl poměrně nízký, a to 51 tisíc. Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík komentoval tento výsledek tak, že jej menší zájem překvapil a zopakování Milostivého léta v této situaci, kdy dlužníci „neřeší“ své exekuce ani při takto výhodných podmínek, je přinejmenším diskutabilní.

Bude Milostivé léto č. 2?

Další akce typu Milostivé léto by se měla v České republice uskutečnit letos na podzim. Návrh má v současné době podporu vlády. Zatím ale nebyla nová akce definitivně schválena. Je však pravděpodobné, že k tomu dojde. Podle informacích dostupných na konci března 2022 by měl být vládní návrh projednán přibližně během dubna 2022.

Tip: Chcete být informováni, zda a za jakých podmínek se bude Milostivé léto opakovat? Web Exekuceinfo.cz nabízí možnost zaslání e-mailu se všemi nezbytnými informacemi, jakmile bude akce potvrzena. Stačí zadat ZDE svůj e-mail.

zdroj dat: EKCR