Exekuce v ČR v 1. pol. 2022: Počet lidí s exekucemi poklesl, průměrný dluh se zvýšil

Podle nejnovějších dat zveřejněných Exekutorskou komorou České republiky se za první pololetí 2022 počet lidí s exekucemi oproti konci loňského roku snížil o téměř 14 800. Zároveň ale došlo ke zvýšení průměrné částky, která je po dlužnících vymáhána, a to o 5 600 Kč.

Ke konci června je tak evidováno 683 200 dlužníků s průměrným dluhem ve výši 488 533 Kč. Počet exekucí dosahuje 4,17 milionu, přičemž za prvních 6 měsíců tohoto roku bylo zahájeno 222 tisíc nových exekučních řízení (loni za stejnou dobu to bylo o 4 tisíce více). V jedné exekuci se podle statistik vymáhá v průměru necelých 80 tisíc korun, i zde tedy v porovnání s koncem 2021 došlo ke snížení o přibližně 4 tisíce Kč. 

Vývoj počtu exekucí za 1. pol. 2022červen 2022konec 2021
počet exekucí4,17 mil.4,43 mil.
počet dlužníků683 239698 028
průměrná vymáhaná částka488 533 Kč482 901 Kč


Od ledna je možné zastavovat tzv. bagatelní exekuce, tedy takové, u nichž samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 Kč a za poslední 3 roky nebyla žádná částka vymožena. V takovém případě museli věřitelé nejpozději do května 2022 složit zálohu 500 Kč na pokračování exekuce, v opačném případě bylo exekuční řízení ukončeno. Může tedy jít o jeden z faktorů, který měl vliv na pokles počtu dlužníků. Zůstatek dluhů o vyšší částce se pak propsal i do zvýšení průměrné vymáhané částky připadající na jednu exekuci. 

Podle údajů Exekutorské komory České republiky je průměrnému dlužníkovi 46 let a potýká se s 6 exekucemi. Nejvíce dlužníků je zaznamenáno v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji (přibližně každý dvanáctý ze sta lidí), nejméně naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji (každý čtvrtý ze sta).

Víte, že
Řada dlužníků o svých závazcích a vedení exekuce na jejich jméno ani neví? Příčinou exekuce totiž může být i zdánlivá banalita typu nespárovaná platba za využívané služby, nezaplacená pokuta v MHD nebo nevyzvednutá pošta s výzvou k úhradě nějakého poplatku. Přečtěte si, jak zjistit dluhy, a vyhněte se třeba i nečekané návštěvě exekutora.