Seznam dlužníků – online kontrola exekucí dostupná pro každého

Seznam dlužníků, oficiálním názvem evidence či registr exekucí, umožňuje zkontrolovat, jestli jsou na libovolnou osobu nebo firmu aktuálně evidována nějaká exekuční řízení. 

Proč zjišťovat, zda je někdo dlužníkem? V první řadě je kontrola vhodná pro zjištění vlastních dluhů či získání přehledu o nich. Zároveň tak lze předejít problémům, které by pravděpodobně následovaly po navázání vztahu s někým, kdo se potýká s dluhy. Kontrola je proto vhodná zejména před uzavřením smlouvy s novým obchodním partnerem nebo před podpisem nájemní smlouvy. Doporučujeme ji ale i při koupi auta či dražší movité věci. Jelikož je seznam dlužníků veřejně dostupný, online a bez registrace, je jedním z nástrojů, jak si velmi rychle a snadno ověřit platební morálku daného subjektu a zkontrolovat i vlastní bezdlužnost. Nejjednodušším způsobem, jak do seznamu nahlédnout, nabízí portál Exekuceinfo.cz.

Jaké informace je možné ze seznamu dlužníků zjistit?

Na úvod je vhodné připomenout, že dluhy a exekuce jsou dva rozdílné pojmy, které spolu úzce souvisí, nicméně neznamenají totéž. Do exekuční databáze spravované Exekutorskou komorou ČR se dluh dostane ve chvíli, když je jeho úhrada v prodlení delší dobu. Právě díky tomu evidence exekucí, resp. registr exekucí nebo též neformálně seznam dlužníků v exekuci, poskytne uživateli přehled o všech probíhajících exekučních řízeních. Čili je-li někdo dlužníkem v okamžiku kontroly, z registru exekucí se vygeneruje přehled všech jeho exekučních řízeních (počet exekucí), datum jejich nařízení a spisová značka. A to ve formátu výpisu, který je také zasílán ihned na e-mail.  K jednotlivým záznamům je možné zjistit i podrobnější informace, a to při zakoupení detailu exekučního řízení (podle vyhlášky č.329/2008 Sb. zpoplatněno samostatně), který obvykle obsahuje výši dlužné částky, kontakt na příslušného exekutora, uveden bývá i exekutorský úřad, příslušný soud, příp. další, s exekucí související položky. 

Poznámka: Evidenci exekucí, celým názvem centrální evidence exekucí, je věnován i samostatný článek. Přečtěte si o CEE více.

Seznam dlužníků a exekuce: kdo odpovídá za správnost dat?

Za správnost všech uvedených údajů ručí exekutoři, neboť provozovatelem databáze je Exekutorská komora ČR a informace jsou do ní vkládány přímo samotnými exekutory. Nicméně i tato praxe může mít určité mezery, konkrétně v souvislosti s výmazem exekucí. Jakmile je dluh splacen, tj. exekuční řízení je ukončeno, přibližně do 15 dnů by mělo dojít k výmazu záznamu. Nicméně může dojít k situaci, kdy exekutor nedostojí této své povinnosti a v přehledu exekucí se již vyřešené exekuce přesto zobrazí. Proto i po skončení exekučního řízení doporučujeme kontrolní výpis, zda k výmazu skutečně došlo. V opačném případě je nezbytné ihned kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Seznam dlužníků v exekuci: Nejrychlejší cesta k výpisu

Jak bylo řečeno výše, seznam dlužníků je nejsnazší způsob, jak si můžete prověřit exekuce jiného člověka nebo firmy. A to z několika důvodů. Jednak k přístupu do databáze nepotřebujete plnou moc prověřované osoby či firmy, jednak systém nevyžaduje žádnou registraci. Kontrolovaný subjekt se proto nemá jak dozvědět, že byl kontrolován a kdo si zjišťoval jeho solventnost. Výpis s výsledkem do minuty je dostupný online na Exekuceinfo.cz. Celý proces lze rozdělit do tří jednoduchých kroků. 

  1. Vyhledávání. Pro vyhledání subjektu je potřeba znát pouze pár základních údajů o člověku nebo firmě, které hodláte prověřovat. U fyzické osoby je to jméno, příjmení a datum narození, případně rodné číslo. U právnické osoby (firmy) se zadává IČO. V případě, že některé z těchto informací nevíte, můžete si je – vyjma rodného čísla – na internetu snadno vyhledat ve veřejně dostupném živnostenském nebo obchodním rejstříku.

  2. Platba. Vše probíhá přes zabezpečenou platební bránu, možná je platba kartou, převodem i formou rychlé platby. Zde je vhodné upozornit, že výpis je vždy a pouze za poplatek. Ačkoli je seznam dlužníků prostřednictvím registru exekucí veřejně dostupný, není nikdy a nikde zdarma. Poskytování informací je totiž regulováno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. Pokud tedy narazíte na portál, který tuto službu nabízí bezplatně, doporučujeme v žádném případě neuvádět osobní údaje. S největší pravděpodobností jde o podvrh s cílem získat citlivé informace od uživatelů a ty poskytnout třetím osobám.

  3. Výsledek kontroly. Data o dlužnících jsou poskytnuta ve formě výpisu z registru exekucí, který je  ihned k dispozici a v podobě odkazu rovněž zaslán na e-mail. 

Riziko nevědomé exekuce. O co jde a jak k ní může dojít? 

Seznam dlužníků umožňuje prověřit si nejen platební morálku ostatních, ale i vlastní dluhy. Byť se na první pohled nezdá pravděpodobné, že by člověk o vlastních nesplacených závazcích nevěděl, i k takovým situacím dochází a přibývá jich. Dluhy bez vědomí dlužníka mohly vzniknout například opomenutím zaplatit pokutu za jízdu v MHD nebo v situaci, kdy si jeden z partnerů vzal úvěr, který nebyl schopen splácet, a následná exekuce se vztahuje na společné jmění manželů. Nevědomé exekuci může předcházet i ztráta dokladů, které jsou poté cizí osobou předloženy při žádosti o půjčku. Závazek je tedy tímto veden na vaše jméno.

Seznam dlužníků a výpis z něj tak může být jedním z nástrojů, jak se vyhnout nežádoucímu nárůstu dluhů – např. z důvodu absence přehledu o všech závazcích, nebo slouží jako potvrzení bezdlužnosti, jež je například vyžadováno bankami při žádosti o hypotéku. I v tomto případě proto doporučujeme kontrolní výpis z registru exekucí dostupný na Exekuceinfo.cz. Výpis vyloučí, že by na vaše jméno byly vedeny nějaké exekuce dle exekučního řádu, a riziko zamítnutí žádosti z tohoto důvodu je minimalizováno.