Seznam exekucí – online kontrola dluhů

Seznam exekucí je veřejně dostupný registr obsahující informace o exekučních řízeních, která aktuálně probíhají a jsou vedena na kontrolované subjekty. Prověřit v něm lze libovolnou fyzickou osobu nebo firmu, zda má k datu kontroly nějaké exekuce. Data do seznamu exekucí jsou vkládána přímo exekutory, což zajišťuje jen ověřené a aktuální informace. Aktualizaci podléhají i již existující exekuce. 

Seznam exekucí a kontrola bez registrace? Jde to!

Jak už bylo zmíněno v úvodu, seznam exekucí je veřejný, proto do něj může nahlédnout každý. Nejsnazší způsob, jak se vyhnout zbytečné administrativě a nutnosti se registrovat, je udělat si výpis ze seznamu exekucí online. K tomu slouží portál Exekuceinfo.cz, který poskytuje pouze ověřené informace z oficiální databáze a umožňuje prověřit si kohokoliv a kdykoliv, aniž by se dotyčný dozvěděl, že je kontrolován. Portál zahrnuje seznam exekucí fyzických osob i těch právnických.

Údaje, které ke kontrole potřebujete

K lustraci subjektů je zapotřebí vědět jen několik základních údajů. Vyhledávat je možné v seznamu exekucí podle jména, data narození, případně rodného čísla. U firem (právnických osob) je pro kontrolu exekucí nutné zadat IČO. Chybějící informace jako datum narození nebo IČO je možné dohledat bezplatně na internetu v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Stačí k tomu znát jméno fyzické osoby. 

Co vše najdete v seznamu exekucí, kdy dochází k výmazu informací

Výpis s přehledem exekucí daného subjektu je ihned zasílán na e-mail a je z něj patrné, zda subjekt je, či není v exekučním řízení. Detail exekuce obsahuje kromě spisové značky i výši dlužné částky, obvykle též informace k úrokům, pravidelně spláceným částkám, jméno exekutora a příslušný soud, který nařídil exekuci. Naopak ve výpisu exekucí se už nezobrazí případy, které nejsou aktuálně platné k datu zadání dotazu. Jinak řečeno po zaplacení dluhu je exekuce vymazána a po uplynutí lhůty už není dohledatelná. Většinou se tak děje do 15 dnů.

Výpis zdarma? Pozor na podvody

Poskytnutí informací o exekucích je vždy zpoplatněno, a to na základě vyhlášky. Výpis ze seznamu exekucí zdarma tak není možný. Některé portály mohou nabízet nahlédnutí do registru exekucí zdarma, před jejich využíváním ale důrazně varujeme, neboť se zpravidla jedná o podvodné weby, které chtějí pouze vylákat z uživatele citlivá data výměnou za výpis v podstatě nulové hodnoty. Pro ověřená a oficiální data tak využijte portál Exekuceinfo.cz. 

Prověření nájemníka, obchodního partnera i vlastních dluhů. Kdy nahlédnout do seznamu exekucí?

Nahlédnutí do seznamu exekucí je formou prevence před problémy, které mohou vzniknout, pokud je se zadluženou osobou vstoupeno do právního vztahu, tedy např. v situacích jako je prodej či koupě dražších věcí, pronájem bytu, nábor nových zaměstnanců nebo navázání nové obchodní spolupráce. Ve výpisu z rejstříku exekucí lze ale zkontrolovat i sebe, obzvlášť pokud v minulosti došlo k exekučnímu řízení. Výpis pak slouží jako kontrola, že došlo k výmazu exekuce, protože tento proces není automatický a má jej na starosti exekutor. Vlastní kontrola také napomáhá vyhnout se znásobení problémů s dluhy, které mohly vzniknout i bez vlastního přičinění nebo nevědomky. Příkladem může být nezaplacená pokuta za MHD či jiné „hříchy z mládí“, které měli za nezletilé dlužníky vyřešit rodiče. Výjimkou nejsou ani případy, kdy si jeden z manželů bez souhlasu a často i bez vědomí druhého půjčuje a následně své dluhy nesplácí. Důsledky poté nesou oba. S ohledem na to, že výpis ze seznamu exekucí je velmi snadné získat, je kontrola vhodná vždy, pokud se chcete vyhnout nepříjemným situacím, které exekuce jiných mohou způsobit.