Vyzkoušejte nejrychlejší a nejlehčí způsob ověření exekuce

Získat přehled o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je velmi snadné a výsledek můžete znát za pár minut.  Pro ověření exekuce, tedy zda jsou na vaše či jiné jméno/firmu vedena nějaká exekuční řízení, totiž není nutná osobní návštěva úřadu nebo zasílání papírových formulářů či dokumentů poštou. Celý proces výrazně zjednodušil online přístup do registru exekucí a možnost nahlížet do něj bez registrace, a to prostřednictvím webu Exekuceinfo.cz. Kontrolovaný subjekt se tedy nijak nedozví, že si někdo prověřoval jeho finanční situaci. Pojďme si podrobně popsat, jakým způsobem postupovat a co je pro ověření exekuce třeba. 

Co je třeba k prověření exekuce 

Ověření exekuce je možné prostřednictvím výpisu z registru exekucí. Jak jej získat? Na webu Exekuceinfo.cz zvolte způsob vyhledání subjektu, který chcete prověřovat. Na výběr je několik možností: podle kombinace jména+data narození, rodného čísla (obě varianty platí pro fyzické osoby) nebo s pomocí IČO u právnických osob (podnikatelů či firem), které mají osmimístné identifikační číslo ze zákona přiděleno. Pokud ho neznáte, je velmi jednoduché ho dohledat online ve veřejně dostupném obchodním či živnostenském rejstříku, často i na webových stránkách subjektu. 

Víte, že…: …pro ověření exekuce se používá i pojem lustrace? Vnímání tohoto pojmu v ČR však může být poněkud specifičtější než jen jako jiný výraz pro kontrolu. Více k tomuto je zmíněno v článku Lustrace exekucí.

Jak zjistit exekuci podle čísla neboli podle spisové značky

Zjistit exekuci je teoreticky možné i podle čísla, resp. spisové značky. Nicméně dohledání záznamu podle spisové značky doporučujeme jen v případě, že potřebujete ověřit konkrétní exekuci, o které víte – a samozřejmě znáte její spisovou značku. Pokud chcete zjistit, jestli má člověk/firma ještě další exekuce, které vám nemusí být známy, doporučujeme zvolit pro ověření exekuce registr exekucí. A hned si pojďme vysvětlit proč. Spisová značka je pro každé exekuční řízení unikátní, neboť slouží pro jednoznačnou identifikaci záznamu. Je ve formě specifického označení – kombinace čísla a výrazu “EX” (jako exekuce) – uvedena na veškeré dokumentaci a součástí všech procesů související s danou exekucí. Spisová značka tak neodhalí žádné jiné exekuční záznamy, protože se váže jen k jednomu konkrétnímu řízení. Ucelený přehled o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních poskytne výhradně registr exekucí, vč. těch, která mohou být u osoby vedena i bez jejího vědomí (jde o tzv. nevědomé exekuce). 

Výpis z registru exekucí jako rychlé ověření exekuce. Co konkrétně se lze dozvědět? 

Ihned po vyplnění formuláře a uhrazení poplatku (k tomu se níže ještě vrátíme), se zobrazí výpis s přehledem exekucí na kontrolovanou osobu nebo firmu. V podobě odkazu je zároveň zaslán na vámi uvedený email. Ve výpisu je uvedeno, jestli jsou na lustrovanou osobu nebo firmu vedeny nějaké exekuce, či nikoli. Pokud ano, uživatel se dozví i jejich počet, datum nařízení a již zmíněnou spisovou značku. Za poplatek je možné z detailu exekuce získat více informací jako výši dlužné částky, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad a další, exekutorem zadané poznámky, které s exekucí souvisí.

Ověření exekuce zdarma nehledejte. Výpis je dle vyhlášky vždy za poplatek

Ověření exekuce skrze registr exekucí je vždy zárukou získání ověřených a důvěryhodných informací, neboť tyto jsou čerpány z veřejné databáze spravované Exekutorskou komorou ČR. Jak bylo řečeno výše, tato služba je dostupná komukoliv a kdykoliv. To však neznamená, že jsou informace poskytovány bezplatně. Ověření exekuce v registru se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., dle které je každý výpis i detail záznamu zpoplatněn. Tím je zpravidla vyloučeno nabízet tuto službu bezplatně, byť to některé weby slibují. Pokud se s něčím takovým setkáte, může jí o klamavé jednání,  snahu vylákat od uživatelů citlivé údaje a ty pak poskytnout dalším subjektům. Důrazně proto varujeme před využíváním těchto nedůvěryhodných služeb. Po vyplnění osobních údajů navíc uživatel zpravidla dostane výpis nulové hodnoty. 

Hlavní důvody pro ověření exekuce 

Ověření exekuce může pomoci jako součást prevence před navázáním smluvního vztahu se zadluženým člověkem. Ať už by se jednalo o obchodní spolupráci nebo například pronájem, problémy se splácením závazků a následné exekuce by se mohly výrazně dotknout vašeho majetku – jeho zabavení nebo zadržení předmětu koupě v rámci výkonu exekuce, nutnost daňového ručení apod. Fakt, že vám tato skutečnost byla druhou stranou zamlčena, nehraje roli. 

Největší přínos má ověření exekuce pro kontrolu vlastní osoby, neboť jde o způsob, jak si snadno udělat přehled o vlastních závazcích a naplánovat jejich optimální řešení, umořování dluhu. Navíc tak lze eliminovat riziko nevědomé exekuce, kdy se člověk dostane do exekuční databáze i bez svého vědomí. Příčinou může být opomenutí platby nějaké pokuty (př. v MHD), faktury za využívané služby, nepřebírání pošty nebo též ztráta dokladů a zneužití osobních údajů jinou osobou. V neposlední řadě ověření exekuce slouží i samotným dlužníkům, u nichž bylo v nedávné době ukončeno exekuční řízení. K výmazu záznamu z exekuční databáze by mělo zpravidla dojít do 15 dní po skončení řízení, neděje se tak ale automaticky. Výmaz má na starosti exekutor a pochybení nelze vyloučit. Právě kontrolní výpis je však dokáže spolehlivě odhalit.