nezabavitelné minimum

Nezabavitelná částka 2022

Jedním z nejčastějších způsobů exekuce je exekuce na plat. Je-li dlužníkovi nařízena, je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to až do té doby, než je exekuce včetně příslušenství zaplacena. Určitá část mzdy však musí být dlužníkovi vyplacena vždy, neboť slouží k pokrytí základních životních potřeb, nákladů na bydlení apod. Tato část je […]

Nezabavitelná částka 2022 Read More »

Srážky ze mzdy (souběh více exekucí)

Podle statistik existuje velká část dlužníků v České republice, vůči kterým současně běží více než jedno exekuční řízení. Podívejme se blíže na problematiku srážek ze mzdy právě v takovém případě. Jak se bude postupovat a které pohledávky mají přednost? Srážky ze mzdy upravuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen “OSŘ”) v § 276

Srážky ze mzdy (souběh více exekucí) Read More »