Výpis exekuce: zkontrolujte dluhy ihned a kdykoli

Výpis exekuce je užitečný a snadno dostupný způsob, jak si ověřit, jestli má libovolná osoba nebo firma problém s placením závazků a je zadlužená. Vygenerován je z registru exekucí, který je veřejně dostupný a přístupný i online. V této databázi stačí vyplnit předepsané základní údaje, ke kterým se níže ještě dostaneme, a odkaz na výpis z exekuce jakožto výsledek kontroly je ihned zasílán na e-mail. Bez registrace je možné si ho opatřit na webu Exekuceinfo.cz.

Co je potřeba pro výpis exekuce online

Získat výpis exekuce online může kdokoliv. Stačí jen, aby znal několik základních údajů o subjektu, který se rozhodl prověřovat. Lustrace u právnické osoby se neobejde bez znalosti IČO, u fyzické osoby je nutné zadat celé jméno a datum narození, příp. rodné číslo. Co dělat, pokud potřebujete výpis exekucí u osoby nebo firmy, o kterých nemáte dostatek informací? Do internetového vyhledávače zadejte obchodní nebo živnostenský rejstřík a chybějící údaje si v nich dohledejte. Stačí vědět buď celé jméno subjektu, nebo jeho IČO.

Z výpisu exekucí zjistíte dlužnou částku i kontakt na exekutora

Výpis exekucí je cenný zdroj ověřených informací, díky kterému lze odhalit počet aktuálně probíhajících exekucí, datum nařízení exekuce a spisovou značku, jež každý záznam jednoznačně identifikuje. Součástí detailu exekuce bývá obvykle informace o výši dlužné částky aktuální k datu zápisu, jméno exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad a další související, exekutorem zadané údaje.

Centrální výpis exekuce vs. výpis exekuce – v čem se liší?

Ačkoli můžete narazit na pojem centrální výpis exekuce, fakticky jde o zcela stejný dokument jako v případě “pouhého” výpisu exekuce, neliší se ani rozsahem informací, ani jejich zdrojem. Jinými slovy jde pouze o jiné, navíc ne zcela správné, označení. Výpis exekuce – i bez přívlastku “centrální” – poskytuje kompletní přehled sám o sobě, neboť jsou data čerpána z registru exekucí, do kterého informace vkládají přímo exekutoři. I díky tomu jsou data 100% ověřená.
Exekutoři mají také povinnost v registru informovat o ukončení exekučního řízení. Do 15 dnů pak zpravidla dochází k výmazu z databáze a záznam už není nijak dohledatelný. Proto pokud kontrolovaný subjekt měl v minulosti nějaké exekuce, které ale už jsou vyřešené, resp. neaktuální, výpis je nezobrazí. Nicméně doporučujeme si vždy dodatečně zkontrolovat přes tento formulář, že k výmazu skutečně došlo.

Mám exekuci? Výpis z exekuce dá odpověď

Skutečnost, že nahlédnout do registru exekucí a skrze výpis exekuce zkontrolovat libovolnou osobu může každý, není pro dlužníka jistě nic příjemného. V nemálo případech ale výpis z exekuce může sloužit jako základní krok k tomu zvládnout svoje dluhy. Výjimkou nejsou totiž případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez vlastního vědomí a o vedení exekuce na své jméno se dozví až např. při neschválení půjčky, v horším případě při samotném výkonu exekuce. Jak vznikají dluhy bez vědomí dlužníka? Exekuce mohou být důsledkem nezaplacené pokuty, nevyřešených dluhů jednoho z manželského páru apod. Doporučujeme proto začít u sebe – přestože si nejste vědomi žádného dluhu, raději si ověřte vlastní bezdlužnost.

Zvažujete koupi vozidla nebo jiné dražší věci? Výpis exekuce poslouží jako ochrana před zbytečnými komplikacemi. A to i v řadě dalších situacích.

Jak bylo popsáno výše, výpis exekuce je rychlý způsob, jak si ověřit, zda někdo má, nebo nemá problém s plněním závazků. Vyhledávání v databázi exekucí je navíc zcela anonymní a kontrolovaný se o své lustraci nikdy nedozví. Kdy je ale kontrola více než vhodná? Předcházet rizikům pomáhá hlavně při nabírání nových zaměstnanců, uzavírání smlouvy s nájemníkem nebo při koupi auta či nemovitosti. Pokud byste vstoupili do smluvního vztahu se zadluženým člověkem, mohou se jeho exekuce dotknout přímo vás. V rámci exekučního řízení totiž mohou být zabaveny i předměty, které dlužníkovi nepatří – např. vybavení pronajatého bytu nebo automobil, který byl prodán, ačkoli už byl součástí exekučního řízení. I přes platnou kupní smlouvu je pak nový majitel nucen prokazovat vlastnictví nebo se domáhat náhrady škody u původního majitele.

Lákavá past jménem výpis exekucí zdarma

Některé portály slibují výpis exekucí zdarma. S největší pravděpodobností chtějí ale jen vylákat citlivé údaje a zpravidla pak dodají bezcenný výpis. Výpis z exekucí je totiž vždy zpoplatněn, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Jakákoli služba poskytující tyto informace zdarma si proto žádá opatrnost, neboť se s největší pravděpodobností jedná o podvodné jednání.