Výpis dlužníků – zjistěte ihned, kdo dluží

Výpis dlužníků umožňuje rychlou prověrku dluhů, respektive zda jsou na osobu nebo firmu aktuálně vedena nějaká exekuční řízení. Lze si tak velmi snadno a rychle ověřit, jestli má dotyčný subjekt problémy s platební morálkou a je důvěryhodný. Pro správnost uveďme, že byť se výraz výpis dlužníků běžně užívá, formálně jde o výpis z registru exekucí, neboť právě z této veřejné databáze jsou informace o dlužnících čerpány. Pojmem výpis dlužníků pak rozumíme výsledek kontroly v tomto registru a získat ho je možné zcela bez registrace na webu Exekuceinfo.cz. Stačí zadat požadované údaje (o jaké jde, zmiňujeme dále) a výpis je nejen ihned k zobrazení, ale odkaz na něj zasílán i na e-mail.

Chcete někoho prověřit? K výpisu dlužníků stačí znát základní údaje

Pokud máte zájem výpis dlužníků získat (konkrétním důvodům, proč je výpis užitečný, se v článku věnujeme také), jde o velmi jednoduchý proces, který zvládnete odkudkoli, protože vše probíhá online. Zároveň stačí znát pouze několik základních údajů o subjektu, který chcete zkontrolovat. Zde rovnou uveďme, že prověřit lze libovolnou osobu nebo firmu, aniž byste k tomu potřebovali ověření totožnosti nebo plnou moc daného subjektu, což je jedna z největších výhod zmíněné služby Exekuceinfo.cz. Fyzickou osobu je možné vyhledat zadáním jména, příjmení a data narození, nebo rodného čísla, pro kontrolu firmy vyžaduje formulář IČO. Pokud některé z těchto informací neznáte, je možné si je dohledat na internetu v živnostenském nebo obchodním rejstříku.

Výpis dlužníků prozradí dlužnou částku i potvrdí výmaz exekuce

Důvodů, proč lze doporučit si výpis dlužníků udělat, je hned několik. Kromě toho, že lze zkontrolovat libovolnou osobu, je vyhledávání zcela anonymní, tzn. prověřovaný subjekt se nikdy nedozví, že někdo zjišťoval jejich schopnost plnit finanční závazky. Výpis poskytne přehled o všech aktuálně vedených exekučních řízeních, včetně data nařízení jednotlivých exekucí a spisové značky, která každý záznam jednoznačně identifikuje. V detailu exekuce obvykle zahrnuje informaci o výši dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, exekutorský úřad i příslušný soud.

Zároveň máte jistotu, že jde o ověřená data, neboť jsou získávány z databáze spravované Exekutorskou komorou České republiky. Za aktuálnost informací ve výpisu dlužníků přitom zodpovídá přímo exekutor. Stejně tak spadá do jeho povinností i výmaz z exekuční databáze, protože záznamy o dlužnících jsou v evidenci vedeny pouze po dobu trvání exekučního řízení. Jakmile dojde ke splnění peněžité povinnosti (zaplacení dluhu), mělo by ve stanovené lhůtě, obvykle do 15 dnů, dojít k výmazu z databáze. Následně tyto exekuce výpis dlužníků, resp. výpis z registru exekucí už dále neobsahuje, exekuce se stává nedohledatelnou. Může se ale stát, že exekutor svou povinnost nesplní a k výmazu nedojde – a právě kontrolní výpis dlužníků je způsobem, jak si toto ověřit. 

Výpis dlužníků zdarma? Vyhláška to vylučuje

Pořídit si výpis dlužníků, resp. výpis z rejstříku exekucí není možné bezplatně. Způsob, jakým lze nahlížet do registru, se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., dle které je tato služba vždy zpoplatněna. Výpis dlužníků zdarma tak není možné získat. Nelze vyloučit, že na internetu nenarazíte na web, který slibuje výpis zdarma, nicméně riziko, že jde o podvodné jednání za účelem vylákání osobních údajů, je vysoké. Spolehlivou prevencí je využívat vždy pouze službu, která čerpá z oficiální exekutorské databáze.

Proč je výpis dlužníků důležitý? Příklady nejčastějších situací, kdy vás ušetří zbytečných problémů

Výpis dlužníků má své opodstatnění jako užitečný přehled o vlastních exekucích. A to nejen těch, o kterých víme. Například po ztrátě dokladů a opožděném nahlášení na příslušné úřady mohlo dojít ke zneužití osobních údajů a vzniku dluhů bez vlastního vědomí. Stejně tak nezaplacená pokuta z MHD v mládí může později přivodit značné problémy. Výpisem dlužníků lze i tyto nechtěné závazky snadno odhalit a vyhnout se tak dalšímu, nekontrolovanému nárůstu dlužných částek. Pokud registr exekucí nevykáže žádné záznamy, slouží výpis dlužníků i jako potvrzení o bezdlužnosti, což je například jedna z podmínek bank k získání úvěru.

Kromě kontroly na vlastní jméno je výpis dlužníků užitečný i pro prověření jiných osob nebo firem a napomáhá transparentnosti vzájemných vztahů. Proč je lustrace jiných osob tak důležitá? Záznam o exekuci může být jedním z prvních ukazatelů finanční (ne)spolehlivosti, jde tak v podstatě o určitý varovný signál před navázáním vztahu s někým, kdo je zatížen exekucemi, ať už se jedná o vztah nájemní, pracovní, obchodní nebo i partnerský. Jednoduchou a rychlou kontrolou je tak možné se vyvarovat zcela zbytečných problémů jako je neplacení nájmu, zabavení majetku pronajímatele exekutorem, koupě věci či nemovitosti, která byla součástí exekučního řízení, nebo dokonce nutnost daňového ručení za obchodního partnera, který má záznam jako nespolehlivý plátce.